การประชุมปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากิจกรรมการบูรณาการการศึกษา “ความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่า ศาสตร์พระราชาสร้างคนดี”

การประชุมปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากิจกรรมการบูรณาการ

การศึกษา “ความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่า ศาสตร์พระราชาสร้างคนดี”

 

เอกสาร

เอกสารประกอบการบรรยาย  ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage : CBL INNO OBEC คลิก

วิดีโอ

ประมวลภาพกิจกรรม

[YouTube_WD id=3 item=2]

 

September 20, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *