การประชุมปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากิจกรรมการบูรณาการการศึกษา “ความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่า ศาสตร์พระราชาสร้างคนดี”

การประชุมปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากิจกรรมการบูรณาการ การศึกษา “ความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่า ศาสตร์พระราชาสร้างคนดี”   เอกสาร เอกสารประกอบการบรรยาย  ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage : CBL INNO OBEC คลิก วิดีโอ ประมวลภาพกิจกรรม [YouTube_WD id=3 item=2]  

Read More การประชุมปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากิจกรรมการบูรณาการการศึกษา “ความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่า ศาสตร์พระราชาสร้างคนดี”
September 20, 2017